Forum Community Vietnam Supplier Exporter 1000 demand import export 

Forum Community Vietnam Supplier Exporter
Forum Community Vietnam Supplier Exporter

Notifications
Clear all

Doanh nghiệp Rumani muốn mua hàng nông sản Việt Nam


QUẢN TRỊ VINAHUGO
Posts: 142
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 7 years ago
Doanh nghiệp Rumani muốn mua hàng nông sản Việt Nam
Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Romania xin giới thiệu với doanh nghiệp trong nước một doanh nghiệp tỉnh Buzau – Romania có nhu cầu mua một số mặt hàng nông sản của Việt Nam.
1/ Cucumbers 6-9 cm 720gr – annual quantities : 2.000.000 pieces.
2/ Cucumbers 3-6 cm 720gr – annual quantities : 800.000 pieces.
3/ Red bell peppers 720gr – annual quantities : 1.000.000 pieces.
4/ Chili peppers 314gr or directly in big barrels 220litres – annual quantities : 1.000.000 pieces for 314 jars and 500 tones for big barrels.
5/Tomato paste concentrate 36/38% , color min 2, aseptic big barrels 220 litres – annual quantities : 2.500 tones.
Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trên xin trực tiếp liên hệ với:
LEGUME FRUCTE BUZAU S.A
-Adress: ȘoseauaSpatarului, Nr. 7 , Buzau, Romania
-Tel./Fax.: +40213151737 / Mobil: 0040 740 102 550
-Email: sales@legumefructe-buzau.ro
-Contact: Mr.GheorgheCosmin, Director Comercial
Hoặc Thương vụ ĐSQ Việt nam tại Rumani:
-Địachỉ: No 66, Bd. Iancu de Hunedoara, sector 1 – Bucharest, Romania.
-Tel: (4021) 211 37 38 / - Mobi: (40) 721 236 247
-Email: ro@moit.gov.vn / lnthi1957@yahoo.com
-Liênhệ: Mr. Le NgocThi, Tham tán thương mại.

Forum Community Vietnam Supplier Exporter information of suppliers, international customers, purchasing demand in here..

Chanel Youtube