Forum Community Vietnam Supplier Exporter 1000 demand import export 

Forum Community Vietnam Supplier Exporter
Forum Community Vietnam Supplier Exporter

Notifications
Clear all

Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm thiết bị cơ khí


QUẢN TRỊ VINAHUGO
Posts: 142
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 6 years ago
Doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm thiết bị cơ khí
Một doanh nghiệp Úc cần tìm doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm thiết bị cơ khí.
Doanh nghiệp có khả năng cung cấp, xin liên hệ:
COO BioRenew Pty Ltd
Ông Michael Webber
Tel +61 2 9420 4222
Di động +61 433 100 022
Email: michael@biorenew.com.au
<img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64," width="18" height="18" />
2
 

Forum Community Vietnam Supplier Exporter information of suppliers, international customers, purchasing demand in here..

Chanel Youtube