Forum Community Vietnam Supplier Exporter 1000 demand import export 

Forum Community Vietnam Supplier Exporter
Forum Community Vietnam Supplier Exporter

Notifications
Clear all

Công ty Hungary cần liên doanh liên kết với công ty may mặc Việt Nam sản xuất hàng may mặc trẻ em


QUẢN TRỊ VINAHUGO
Posts: 142
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 7 years ago
Công ty Hungary cần liên doanh liên kết với công ty may mặc Việt Nam sản xuất hàng may mặc trẻ em
Công ty Hungary cần liên doanh liên kết với công ty Việt Nam để sản xuất hàng may mặc cho trẻ em.
Công ty Exity Kft. Hungary có nhu cầu liên doanh liên kết với công ty Việt Nam để sản xuất hàng may mặc trẻ em để tiệu thụ tại thị trường châu Âu, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu liên doanh liên kết với công ty trên, đề nghị liên hệ với Mr. Pankaj Mehra , email: indpankajm@gmail.com để biết thêm chi tiết.

Forum Community Vietnam Supplier Exporter information of suppliers, international customers, purchasing demand in here..

Chanel Youtube