Forum Community Vietnam Supplier Exporter 1000 demand import export 

Forum Community Vietnam Supplier Exporter
Forum Community Vietnam Supplier Exporter

Notifications
Clear all

Doanh nghiệp Mexico cần nhập khẩu chỉ và sợi


QUẢN TRỊ VINAHUGO
Posts: 142
Admin
Topic starter
(@admin)
Member
Joined: 6 years ago
Doanh nghiệp Mexico cần nhập khẩu chỉ và sợi
Thương vụ Việt Nam tại Mexico xin giới thiệu Công ty “Kamafil, S.A. de C.V”, có nhu cầu nhập khẩu chỉ và sợi.
Các doanh nghiệp sản xuất trong nước có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ với khách hàng theo địa chỉ sau đây:
Tên DN: Kamafil, S.A. de C.V.
Địa chỉ: Avenida Paseo de las Palmas 239 Piso 6, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Telephone: +52 1 (55) 5989 2515
E-mail: rj@kamafil.com
Representative:
Ing. Rafael Jaber
Position: Gerente general
E-mail: rj@kamafil.com
Khi doanh nghiệp gửi thông tin (company profile) cho khách hàng, email đầu tiên, xin vui lòng c.c cho Thương vụ để khách biết nguồn thông tin.
Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Mexico
Trade Office - Embassy of Vietnam in Mexico
Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo
C.P.11560, México D.F.
Tel: (+52-55) 5254 0024
Fax: (+52-55) 5254 0023

Forum Community Vietnam Supplier Exporter information of suppliers, international customers, purchasing demand in here..

Chanel Youtube